Baca 5 Doa Selamat Dunia Akhirat Setelah Sholat Fardhu Ini, Agar Hidup Senantiasa Terlindungi

  • Bagikan
ILUSTRASI NET

Kanalinspirasi.com | Doa dan menyandarkan hidup kepada zat yang lebih besar dari alam semesta yaitu Sang Pencipta adalah ikhtiar setiap muslim untuk bisa selamat di dunia dan akhirat. Lewat doa, manusia memohon keselamatan dan perlindungan kepada-Nya yang menguasai semua hal di dunia fana ini.

Seperti halnya agama-agama lain di dunia, Islam menekankan kepada pemeluknya untuk selalu memanjatkan doa memohon keselamatan dan perlindungan kepada Allah Swt. Mengingat gangguan setan dan marabahaya mengintai setiap manusia kapanpun dan dimanapun.

Membaca doa selamat dunia akhirat setelah Sholat Fardhu adalah salah satu ikhtiar untuk mendapatkan perlindungan dari-Nya. Rutin membaca doa selamat dunia akhirat setelah sholat fardhu akan memberikan keberkahan tersendiri bagi kaum Muslim.

Membaca doa selamat dunia akhirat termasuk bagian dari ikhtiar secara batin. Lantas bagaimana bacaan doanya? Simak selengkapnya berikut ini.

1. Doa Selamat Dunia Akhirat Setelah Sholat Fardhu
Banyak bacaan doa selamat dunia akhirat yang dibaca setelah sholat fardhu. Sebab tidak ada doa selamat yang baku. Salah satu bacaan doa selamat dunia akhirat setelah sholat fardhu adalah sebagai berikut:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Rabbanaa aatinaa fiddunya hasanah, wa fil aakhiraati khasanah, wa qinaa adzaabannaar.

Artinya:

” Ya Tuhan kami, berila kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.”

2. Doa Selamat Dunia Akhirat Setelah Sholat Fardhu
Selain doa di atas, masih ada lagi doa selamat dunia akhirat setelah sholat fardhu yang biasa dibaca oleh kaum Muslim. Doa ini sudah diajarkan sejak dini kepada anak-anak. Berikut bacaan doanya yang perlu diketahui:

Allahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiini wa ‘afiyatan fil jasadi wa ziyaadatan fil ‘ilmi wa barokatan fir-rizqi wa taubatan qablal mauti wa rohmatan ‘indal mauti wa maghfirotan ba’dal mauti, allahummaa hawwin ‘alainaa fil sakaraatil mauti wannajaata minan naari wal ‘afwa ‘indal hisaabi, rabbanaa laa tuzigh quluubana ba’da idz hadaitanaa wahab lanaa mil ladunka rahma, innaka antal wahhaab, rabbanaa aatinaa fiddunnyaa hasanah, wa fil akhirati hasanah waqinaa ‘adzaa ban naar.

Artinya:

” Ya Allah kami memohon kepada-Mu keselamatan dalam agama, dan kesejahteraan/kesegaran pada tubuh dan penambahan ilmu, dan keberkahan rezeki, serta taubat sebelum mati dan rahmat di waktu mati, dan keampunan sesudah mati. Ya, Allah, mudahkanlah kami saat pencabutan nyawa, selamat dari api neraka dan mendapat kemaafan ketika amal diperhitungkan. Ya Allah, janganlah Engkau goyahkan hati kami setelah Engkau beri petunjuk dan berilah kami rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka.”

3. Doa Selamat Dunia Akhirat Setelah Sholat Fardhu
Doa selamat dunia akhirat setelah sholat fardhu sebaiknya dipanjatkan setiap hari. Hal ini dilakukan agar Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita dan keluarga kita tercinta.

Allahumma antassalam, wa minkassalam, wa ilaika ya’uudussalam, fahayyina robbana bissalam, wa adkhilnal jannata daarossalam, tabarokta robbana wa ta’aalayta, yaa dzal jalaali wal ikram.

Artinya:

” Ya Allah, Engkau adalah Dzat yang mempunyai kesejahteraan, dari-Mu kesejahteraan itu, kepada-Mu akan kembali lagi segala kesejahteraan itu, Ya Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan sejahtera. Masukkanlah kami ke dalam surga kampung kesejahteraan. Engkaulah yang berkuasa memberi berkah yang banyak dan Engkaulah Yang maha Tinggi, wahai Dzat yang memiliki keagungan dan kemuliaan.”

4. Doa Selamat Dunia Akhirat di Hari Perhitungan
Jika tak mendapat balasan di dunia, kaum Muslim percaya Allah akan membalas setiap perbuatannya di akhirat nanti.

Allah akan membalas setiap amal yang kita kerjakan, kebaikan akan dibalas dengan kebaikan lebih besar. Demikian halnya dengan keburukan. Malah bisa dibalas dengan keburukan yang lebih berat.

Agar kita selamat saat hari perhitungan nanti, dianjurkan untuk membaca doa selamat dunia akhirat berikut ini:

Rabbanaghfirli wa li walidayya wal mukminina yauma yaqumul khisab.

Artinya:

” Ya Tuhan kami, beri ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab.”

5. Doa Selamat Dunia Akhirat Setelah Sholat Fardhu
Kita memohon kepada Allah Swt agar diselamatkan dalam segala hal, mulai dari keselamatan agama, dunia, keluarga hingga harta yang kita miliki.

Bacalah doa selamat dunia akhirat berikut ini untuk memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa:

Allahumma inni as alukal ‘afiyah fid dunya wal akhirah, allahumma inni as alukal ‘afwa wal ‘afiyah fid-dini wadunyaya wa ahli wa mali, allahummastur ‘aurati wa amin rau’ati.

Artinya,

” Ya Allah, aku memohon keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut.”

Sumber: DREAM.CO.ID

  • Bagikan